อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา