แผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริต
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง แผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองส่งเสริมวิชาการ

 

ดาวน์โหลด icon 1.คณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

ดาวน์โหลด icon 2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗