อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา