ประกาศประกวดราคา-3
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-จ้างทำวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม

22/พ.ย./62

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18/พ.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

4/พ.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

10/ต.ค./2562

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศประกวดราคา-การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

4/ต.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

4/ต.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2/ต.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การเช่าบริการสื่อโทรคมนาคม

24/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจ้างทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี

20/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

18/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-การเช่าบริการสื่อโทรคมนาคม

11/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-การเช่าบริการสื่อโทรคมนาคม

10/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-การจ้างทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี

9/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-การจ้างทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี

9/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-การจ้างทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี

6/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

5/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

5/ก.ย./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

29/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7