ประกาศประกวดราคา-4
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ จำนวน 2 รายการ

22/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ

22/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "พลศึกษาเกมส์"

9/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจ้างทำเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "พลศึกษาเกมส์"

9/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ

2/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-การจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "พลศึกษาเกมส์"

30/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-การจ้างทำเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "พลศึกษาเกมส์"

30/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลางจ้างออกแบบ จำนวน 2 รายการ

26/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-การจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "พลศึกษาเกมส์"

24/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-การจ้างทำเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "พลศึกษาเกมส์"

24/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ

23/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-การจ้างจัดทำกฎหมายลำดับรอง

7/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอฯ

6/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างทำสคอต(ของที่ระลึกนักกีฬา) ฯ

6/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

จ้างทำเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอฯ

4/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

จ้างทำสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) ฯ

4/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24/พ.ค./2562

ดาวน์โหลด

การจัดจ้างทำกฎหมายลำดับรอง

22/พ.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างงานประชุมวิชาการนานาชาติ สพล.ครั้งที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2/พ.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจัดจ้างงานประชุมวิชาการนานาชาติ สพล.ครั้งที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4/เม.ษ./2562

ดาวน์โหลดหน้า 1 2 3 4 5 6 7