จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬางานประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560ณ ห้องประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยในการประชุมมีคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต

ในส่วนกลางและ 17 วิทยาเขตเข้าร่วม