พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ