ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัครนักเรียนและเอกสารแนบท้าย