ประกาศประกวดราคา-6
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันการพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันการพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาการจ้างทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี และอาคารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน

04/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการและอาคารพัสดุ

04/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา)        การแข่งขันสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์            ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/ส.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก

24/ส.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) การแข่งขันสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/ส.ค./2561

ดาวน์โหลด

ทำมาสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) การแข่งขันสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/ส.ค./2561

ดาวน์โหลด

จ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) การแข่งขันสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/ส.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/ก.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึก) การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ทุ่งสง นครศรีเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/ก.ค./2561

ดาวน์โหลด


หน้า 1 2 3 4 5 6 7