การประชุมพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการประชุมพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. มีการประชุมพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อรองรับการยกสถานะจากสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลบดี 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ