การประชุมสนับสนุนอาสาสมัครกิจกรรม Amazing Thailand Marathon Bangkok
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการประชุมสนับสนุนอาสาสมัครกิจกรรม Amazing Thailand Marathon Bangkok

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 มีการประชุมการดำเนินงานอาสาสมัครกิจกรรม Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 ขอสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อปฏิบัติงานอาสากิจกรรม จำนวน 4,000 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก