0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม


การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDEs) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จะจัดโครงการ November Serries 2020 ขึ้น ในวันที่ 25-26 พฤศจิการยน 2563
ณ อาคารศูนย์ลายภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงเรียมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ https://www.novemberseries.com