การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDEs) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จะจัดโครงการ November Serries 2020 ขึ้น ในวันที่ 25-26 พฤศจิการยน 2563
ณ อาคารศูนย์ลายภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงเรียมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ https://www.novemberseries.com