o0564 ข้อมูลการติดต่อ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาเลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

กลุ่มสารบรรณกลาง โทรศัพท์ : 038-054222  โทรสาร : 038-054223

กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 038-054235  โทรสาร : 038-054245

อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (สารบรรณกลาง)


 

< Click ที่นี่ เพื่อเข้าดูแผนที่บน Google map >