You are here: ภารกิจและกิจกรรม


เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 038-054235  โทรสาร : 038-054245
กลุ่มสารบรรณกลาง โทรศัพท์ : 038-054222  โทรสาร : 038-054223

อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


 

< Click ที่นี่ เพื่อเข้าดูแผนที่บน Google map >