ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่งอาจารย์
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด :

iconประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-1-64

iconประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ค ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564

iconประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน-ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง-ภาค-ข-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-1-64

iconแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง-ภาค-ข-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-12564

iconประกาศกำหนดการสอบ-และสถานที่สอบภาคความรู้-ฯ-ภาค-ก-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-1-2564

icon ประกาศ การเตรียมความพร้อมการเข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก) ตำแหน่งอาจารย์-1-64

iconหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ-ตำแหน่งอาจารย์-1-64

iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-ภาค-ก-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-1-2564

icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ-ภาค-ก-ตำแหน่งอาจารย์-1-2564-เพิ่มเติม

iconแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-1-2564

icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ-ตำแหน่งอาจารย์-1-64