การประชุมการจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "พลศึกษาเกมส์" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "พลศึกษาเกมส์" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)