0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด
ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด

ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
90  40.5%
ข่าวประชาสัมพันธ์
61  27.5%
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
42  18.9%
ภารกิจและกิจกรรม
18  8.1%
จัดซื้อจัดจ้าง
11  5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  222
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2010 เวลา 17:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2023 เวลา 09:31 น.