You are here: ภารกิจและกิจกรรม ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด
ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด

ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
78  44.3%
ข่าวประชาสัมพันธ์
39  22.2%
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
37  21%
ภารกิจและกิจกรรม
16  9.1%
จัดซื้อจัดจ้าง
6  3.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  176
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2010 เวลา 17:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 09 มีนาคม 2022 เวลา 10:00 น.