ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - new
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

iconแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ iconราคากลาง iconประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ iconสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 -ไม่มีประกาศเผยแพร่


 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 -ไม่มีประกาศเผยแพร่

 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565-ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ : ( 2562 ) , ( 2563 ) , ( 2564 )