ความเสี่ยงการทุจริต
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาความเสี่ยงการทุจริต

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ)

- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)


2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2564